Influenzavaccination

Influenzavaccination

Influenza vaccinen er til rådighed i perioden d. 1. 11. 2019 – 15.01.2020
Vi har løbende vaccination dagligt mellem kl. 10.30 – 12.00
Henvend dig venligst til sekretæren når du kommer.
Ønsker du vaccination på andre tidspunkter, bestiller du tid i vores laboratorie eller hos vores sygeplejersker.
Husk at efter d. 15.01.2020 er vaccinationen kun gratis for de gravide efter 12.uge (til d. 1. marts 2020)
PRIS: 250 kr for dem der ikke er berettiget til gratis vaccination.

 

Vaccinen er gratis for :
Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år.
Førtidspensionister.
Personer med kroniske lungesygdomme. Især ved kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), astma
med kronisk obstruktion og astma, der er vanskelig at
kontrollere, cystisk fibrose, sarkoidose, lungefibrose
samt andre lungesygdomme med nedsat lungefunktion
eller gentagne lungeinfektioner.
Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret
forhøjet blodtryk).
Især ved svær koronarsygdom, hjertesvigt, sværere
klaplidelser.
Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge). Især ved komplicerende hjerte- eller nyresygdom, andre
diabetiske senfølger, eller diabetes, der er vanskelig at
kontrollere.
Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt. Herunder hiv-smittede og medikamentelt
immunsupprimerede personer, fx i forbindelse med
kemoterapi (vaccinér gerne i god tid før behandling
påbegyndes).
Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40).
Personer med påvirket respiration på grund af nedsat
muskelkraft.
Herunder muskelsygdomme, neuromuskulære
sygdomme og multihandicap.
Personer med kronisk lever- og nyresvigt. Vejledende GFR< 30 ml/min.
Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden
ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en
alvorlig sundhedsrisiko.
Herunder personer med hæmoglobinopatier som
seglcelleanæmi.
Alle gravide i 2. og 3. trimester. Også efter lægelig vurdering gravide i 1. trimester, hvis
den gravide tilhører en risikogruppe i øvrigt.
Husstandskontakter til svært immunsupprimerede
patienter kan i særlige tilfælde tilbydes vaccination. Ved
husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden
samt personer med lignende tæt kontakt.